Våra Tjänster
Du är beslutsfattare i ditt företag - då måste kunna ditt eget företag.

Dessutom måste du kunna jämföra dig med dina konkurrenter.

Vi kan hjälpa dig att hålla koll.

Vi kan ekonomi och juridik, vi har erfarenhet och kunnande.

Vi har resurserna att hjälpa dig till rätt beslut.


Att lära av andras misstag
Experter och forskare försöker med jämna mellanrum analysera varför det går bra för vissa företag medan andra går mindre bra.
Vissa slutsatser återkommer alltid, gång på gång.

De vanligaste misstagen kan lätt sammanfattas enligt följande:

Obefintlig eller dålig ekonomisk styrning eller kontroll.
Obefintlig, passiv eller bristande marknadsföring.
Bristande fokus.
Varför anlita rådgivare
Det finns ett märkligt samband som visar förhållandet mellan rådgivare och företag.
Större och lönsammare företag, oftare anlitas utomstående experter. Medan mindre eller mindre lönsamma företag, mera sällan anlitar utomstående experter.
Det borde naturligtvis vara tvärtom.
Goda råd är inte alltid dyra - inga råd är alltid dyra.

Du är nystartad företagare
Bokföringen tar jag själv hand om, det kan väl inte vara så svårt, det är inte så viktigt - känner du igen tankegångarna?

Detta är en av de vanligaste anledningarna till att företag brottas med dålig lönsamhet eller går i konkurs.
Nämligen - även om bokföringen läggs ut, kommer du att få mycket administrativt arbete.

Att själv sköta alla papper tar tid.

Tid du får hämta från den tid du skall använda till att sköta din verksamhet, den som ger dig dina inkomster.

Såvida du inte helt glömmer bort det och papperna samlas på hög - då kan du snabbt vara illa ute.

Du skall göra det du är duktig på.Redovisning/bokföring
Vi hjälper dig att se längre än till nästa momsredovisning.

Vi kan hjälpa till på olika nivåer, vi erbjuder olika paketlösningar.

Hur mycket du vill ha bestämmer du själv.

Allt till ett fast månadspris utan överaskningar.Ekonomiteknik
Kunskaper till en bättre ekonomi.

Bokföringens och redovisningens syfte är inte bara att tillfredsställa skattemyndigheten och andra.

Dess främsta syfte är att ge dig som är företagsledare underlag att fatta riktiga affärsmässiga beslut som grundas på aktuell och riktig information.Juridik
Har du inte tråkigheter - så kan du få.

Vi hjälper dig att undvika tråkigheter.

Har du tråkigheter kan vi hjälpa dig att lindra dem eller rent av få dem att försvinna.

Antingen inom företaget eller genom vårt utvalda nätverk av advokater och experter.

En bra Advokat är den bästa huvudkudden.
Backoffice
Våra tjänster kan också innefatta backoffice åt våra klienter.


Tjänster som innefattar moment som integrerad fakturering, reskontra och bevakning.

Integrerad leverantörsreskontra med betalningar och bevakning.

Total lönehantering med beräkning, utbetalning, redovisning AG och kontrolluppgifter.

Allt för att du skall kunna fokusera på det du är bra på.